20 de bovine pentru familii dezavantajate prin Fondul ONG în România

20 de bovine pentru familii dezavantajate prin Fondul ONG în România

Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale – Viziunea pentru Viitor în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația pentru Tineret Fidelitas Miercurea-Ciuc, implementează în Comuna Băgaciu, judeţul Mureş proiectul “Dar din Dar  pentru Băgaciu” cu o perioada de 18 luni, finanţat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, începând cu data de 01.07.2014 , având un buget de 67830.00 euro.

Proiectul „Dar din Dar pentru Băgaciu” îşi propune să contribuie la combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile de la nivel local, cu accent pe populaţia de etnie romă, precum şi la creșterea abilităţilor şi stimularea membrilor comunităţii pentru a participa activ la viața economică şi socială, prin implicarea în procese de informare, consultare şi luarea deciziilor la nivel local şi județean, având ca rezultat pe termen mediu şi lung dezvoltarea relațiilor interetnice şi îmbunătăţirea situației populației de etnie romă din localitatea Băgaciu, oferind totodată, prin activitățile de informare un exemplu de bune practici demn de urmat de către alte comunităţi multietnice.

Prin activitățile specifice din cadrul proiectului, în care comunitatea locală, din care un procent important (85%) este format din persoane de etnie romă, este implicată în luarea deciziilor cu accent pe dialog intre membrii comunităţii locale, se dezvoltă o relație de colaborare inter-etnică pentru atingerea scopului comun, respectiv dezvoltarea comunităţii ca întreg, prin creșterea bunăstării individuale şi implicit îmbunătăţirea situației familiale.

Proiectul se dorește a fi un punct de plecare pentru asumarea responsabilității deciziei de către membrii comunităţii locale şi dialog interetnic (romi, maghiari, romani), asigurând normalitatea democratică în care cetățeanul decide ce e mai bine pentru comunitatea din care face parte şi implicit pentru el şi familia lui, în toate activitățile care presupun luarea unei decizii care privește comunitatea.

In luna ianuarie 2015 a avut loc examenul pentru cursul de lucrător în creșterea animalelor, urmat de 20 persoane, câte un reprezentant din cadrul fiecărei familii selectate conform criteriilor stabilite de comunitate, informațiile obținute în cadrul acestui curs de calificare fiindu-le imperios necesare pentru creșterea şi buna îngrijire a bovinelor obținute în cadrul proiectului.

Tot in această lună 20 de familii au fost primii beneficiari ai conceptului „Dar din dar”, selecția acestora făcându-se prin organizarea unei ședințe publice în cadrul căreia  comunitatea stabilește modul de selecționare şi criteriile de  eligibilitate şi departajare, depunerea  cererilor/aplicațiilor în vederea dobândirii calităţii de beneficiar urmată de selectarea cererilor eligibile de către echipa de proiect şi întocmirea listei de priorităţi a beneficiarilor conceptului “dar din dar”, conform criteriilor stabilite de comunitate

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi: www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro.

 

 

 

Informaţii suplimentare legate de proiectul „Dar din dar pentru Băgaciu”:

 

Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale                              Ovidiu Haynal

“Viziunea pentru Viitor”                                                                  coordonator proiect

telefon: 0749 862596                                                           ovidiu_haynal@yahoo.com

 

comunicat de presa