page2

Despre Noi

Asociația pentru dezvoltarea Economiei sociale –Viziunea pentru Viitor a fost înființată în martie 2012 în cadrul proiectului ”Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială” implementat de Agenția Națională pentru Romi şi tot în anul 2012 a implementat proiectul “Lumina pentru copii noștri”, proiect finanțat de Agenția Națională pentru Romi, care a avut ca beneficiar comunitatea de romi din localitatea Băgaciu.

 

In cadrul proiectului ”Participarea grupurilor vulnerabile în economia sociala” Solicitantul a înființat o unitate de economie socială cu profil agricol zootehnic în cadrul căreia funcționează un centru de colectare a laptelui şi care deține utilaje pentru producerea furajelor pe care le folosesc în comun membrii asociației .

 

In cadrul proiectului “Lumină pentru copii noștri”,Solicitantul a organizat un eveniment cultural cu strângere de fonduri , în urma căruia 20 de familii de romi au avut posibilitatea să se racordeze la rețeaua de energie electrică din localitatea Băgaciu.