Economia socială se dezvoltă în județul Mureș prin Fondul ONG în România

Proiectul „Dar din Dar pentru Băgaciu” îşi propune să contribuie la combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile de la nivel local, cu accent pe populaţia de etnie romă
Proiectul „Dar din Dar pentru Băgaciu” îşi propune să contribuie la combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile de la nivel local, cu accent pe populaţia de etnie romă, precum şi la creșterea abilităţilor şi stimularea membrilor comunităţii pentru a participa activ la viața economică şi socială, prin implicarea în procese de informare, consultare şi luarea deciziilor la nivel local şi județean, având ca rezultat pe termen mediu şi lung dezvoltarea relațiilor interetnice şi îmbunătăţirea situației populației de etnie romă din localitatea Băgaciu, oferind totodată, prin activitățile de informare un exemplu de bune practici demn de urmat de către alte comunităţi multietnice.

Prin activitățile specifice din cadrul proiectului, în care comunitatea locală, din care un procent important (85%) este format din persoane de etnie romă, este implicată în luarea deciziilor cu accent pe dialog intre membrii comunităţii locale, se dezvoltă o relație de colaborare inter-etnică pentru atingerea scopului comun, respectiv dezvoltarea comunităţii ca întreg, prin creșterea bunăstării individuale şi implicit îmbunătăţirea situației familiale.

Proiectul se dorește a fi un punct de plecare pentru asumarea responsabilității deciziei de către membrii comunităţii locale şi dialog interetnic (romi, maghiari, romani), asigurând normalitatea democratică în care cetățeanul decide ce e mai bine pentru comunitatea din care face parte şi implicit pentru el şi familia lui, în toate activitățile care presupun luarea unei decizii care privește comunitatea.