page1

Știri

In vederea realizarii activitatii 2.1 din cadrul proiectului “Dar din dar pentru Băgaciu” Număr contract: RO2013_C2.1_29 proiect finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014, activitatea  “Achiziție şi predare bovine către beneficiarii direcți ai proiectului din care minim 75% romi”, Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale – Viziunea pentru Viitor, vă invită să depuneți ofertă în vederea achiziției de bovine.

 

1.DATE PRIVIND ACHIZITORUL:
Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale – Viziunea pentru Viitor
Cod fiscal 29857512 , adresa Băgaciu nr203 jud. Mureș, cod poștal 547090
Website :viziuneapentruviitor.ro
persoana de contact:
Haynal Karoly Ovidiu – coordonator proiect
tel 0749862596
e-mail: ovidiu_haynal@yahoo.com

 

2.OBIECTUL CONTRACTULUI
bovine cod cpv 03321000-5

 

3.CANTITATI
20 buc

 

4.DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

Procedura achizitie competitiva simplificata conform Ordinul MFE nr. 1120/2013

 

5.SPECIFICATIILE TEHNICE ALE PRODUSELOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE
cod cpv 03321000-5 Bovine, rasa de lapte, nepurtătoare de subvenție, gestante in luna 4-7 de gestație

 

6.TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR
19.08.2014

 

7.ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE AL ACESTORA
Sediul asociației sau adresa de e-mail ovidiu_haynal@yahoo.com
Oferta semnata si stampilata ,scanata in format PDF

 

8.LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE
romana

 

9.PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
90 de zile

 

10.DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR
19.08.2014 , ora18.00 la sediul asociației

 

11.VALOAREA OFERTEI
RON fără TVA

 

12.CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
Oferta cea mai mică